Dana Narvaiša

Skolotāja

Cēsu Jaunās skolas attīstības vadītāja

Global Teacher prize TOP 50

Izvirzīta starp 50 skolotājiem pasaulē uz Globālo skolotāja balvu.

TOYP apbalvojuma saņēmēja