Informācija vecākiem

Vecāki var būt lielākais atbalsts un palīgs izaugsmē, tāpēc ir lieliski, ja arī viņi zina, ko mēs paveicam nodarbībās.

Plānotais un paveiktais

Reizi mēnesī vecāki saņems ziņu ar paveikto un plānu nākamajam mēnesim.

Skaidrojums pašizaugsmei

Kopā ar plānu vecāki un paši jaunieši saņems arī skaidrojumu, kādēļ un ko vēlamies sasniegt.

SAŅEMT VĒSTULI VECĀKIEM

01

Veselīgi ieradumi

Veidosim jaunus un veselīgus ieradumus. Izvirzīsim mērķus un strādāsim, lai tos sasniegtu.

02

Mācīšanās stratēģijas

Apgūsim mācīšanās un izaicinājumu risināšanas stratēģijas.

03

Atmiņas un uzmanības treniņi

Trenēsim atmiņu un uzmanības noturēšanu.

04

Atbalstoša vide

Kopīgi veidosim komandu un atbalstošu vidi, kura palīdz mācīties, atbalsta un kurā lieliski pavadīt laiku.