Ieklausīties cilvēku vajadzībās un radīt nākotnes risinājumus jau tagad

Es esmu iemācījusies, ka visvērtīgākie risinājumi un atbildes uz pastāvošajiem izaicinājumiem nāk tieši no iesaistītajiem cilvēkiem. Mana stiprā puse ir tos sadzirdēt - arī tad, kad vajadzības un redzējumi ir šķietami pretēji.

Dažādībai un atšķirīgiem redzējumiem ir liela vērtība, jo tieši tie ļauj atrast nākotnes risinājumus, veidojot labāku tagadni.

Profesionālā pieredze

...

Izglītības joma.
Lielvārds kompetences centra vadītāja. Iepriekš: Cēsu Jaunās skolas direktore, skolotāja. 2015 gadā izvirzīta starp 50 skolotājiem uz pasaules skolotāju balvu. Sociālo zinību skolotāja kvalifikācija.


Pārvaldības joma.
Pieredze vadot organizācijas. Maģistra grāds pārvaldībā un komunikācijā.


Sociālās uzņēmējdarbības joma.
"Labas gribas uzņēmējs" 2016. gada laureāte. Brīvprātīgā darba pieredze Norvēģijā Sarkanajā krustā un pansionātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Tūrisma joma.
Darba pieredze tūrismā, pasākumu organizēšanā Latvijā un Islandē. Bakalaura grāds tūrisma organizācijā un vadībā.


Starptautiskā pieredze.
Uzstāšanās konferencēs ASV, Krievijā, Bulgārijā, Lietuvā. Studiju pieredze Francijā, Norvēģijā, brīvprātīgā darba pieredze Islandē. Dalība starptautiskos pasākumos un projektos ASV, Anglijā, Indijā un Dubaijā. Jauniešu starptautisko projektu vadība.


Izglītība

Pārvaldība

Sociālā uzņēmējdarbība

Tūrisms

Starptautiskā pieredze